Gebruik en bijwerkingen van anabole steroïden

Anabolen kunnen gebruikt worden om diverse redenen. De meeste mensen die anabolen gebruiken, gebruiken deze producten om in een korte tijd nog meer spiermassa op te bouwen. Zo zijn anabolen voornamelijk populair onder bodybuilders die er alles aan willen doen om in een korte tijd meer spiermassa op te bouwen en nog gespierder te worden. Wil jij ook meer spiermassa opbouwen in een korte tijd, maar weet je niet zeker of het gebruiken van kunstmatige hormonen iets voor jou is in verband met de bijwerkingen? Kijk dan eens naar onze ervaringen met dit product. Meer over anabolen, het gebruik van deze kunstmatige hormonen en de bijwerkingen van anabolen. Op basis van de informatie in dit artikel kun je vervolgens gemakkelijker bepalen of anabole steroïden iets voor jou zijn, of niet.

 

 

Wat zijn anabolen?

De term ‘anabolen’ is een verzamelnaam voor twee groepen anabole middelen. Dit betreft de groep androgene anabole steroïden en andere anabole middelen. De groep androgene anabole steroïden kan worden ingedeeld in weer twee groepen. Dit betreft de volgende groepen:

  1. Lichaamseigen stoffen, ook wel endogene stoffen genoemd. Hieronder vallen het mannelijke geslachtshormoon testosteron, epitestosteron (afgeleid van testosteron) en bijbehorende stofwisselingsproducten.
  2. Anabole androgene steroïden die van buitenaf in het lichaam terecht zijn gekomen. Deze steroïden worden ook wel exogene steroïden genoemd en worden bijvoorbeeld toegediend door middel van tabletten of injecties.

 

Verder zijn er ook nog pro-hormonen te onderscheiden. Dit zijn voorlopers van testosteron, die omgezet kunnen worden in een werkzaam anabool als de stoffen eenmaal in het lichaam zitten of ingenomen worden in de vorm van een pil of injectie.

 

Het gebruiken van anabolen: drie belangrijke redenen

Er zijn verschillende redenen om anabole steroïden te gebruiken. Ten eerste worden anabolen veel gebruikt door sporters om de lichamelijke prestaties te bevorderen. Zo wordt de spiergroei door deze kunstmatige hormonen versterkt, terwijl het lichaamsvet wordt verminderd. Enkele sporten waarbij anabolen veel gebruikt worden, zijn bodybuilding, wielrennen en voetbal. Omdat het verbeteren van sportprestaties door middel van kunstmatige hormonen bij het professioneel beoefenen van een sport illegaal is, wordt deze vorm van het gebruik van anabolen goed gecontroleerd.

 

anabool bijwerking

 

Een andere reden om anabolen te kopen en gebruiken, werd al in de inleiding van dit artikel genoemd. Zo gebruiken veel bodybuilders kunstmatige testosteron om hun lichaam in korte tijd gespierder te maken. Dit is niet illegaal of strafbaar, omdat het de sportprestaties niet verbetert en dus geen oneerlijk spel bevordert. Kunstmatige testosteron is dus niet illegaal, maar slechts het verbeteren van sportprestaties bij het professioneel beoefenen van sporten is niet toegestaan. Ben je bijvoorbeeld professioneel wielrenner en gebruik je kunstmatige testosteron om sneller te fietsen? Dan is dit verboden. Ben je amateur bodybuilder en wil je nog meer spieren opbouwen in een korte tijd? Dan is het niet strafbaar om hier kunstmatige testosteron voor te gebruiken.

 

Tot slot worden anabolen ook gebruikt ter behandeling van bepaalde medische aandoeningen. Hierbij kun je denken aan een stagnerende pubertijd, impotentie, lichamelijke verzwakking door ziektes als hiv, bloedarmoede, osteoporose (broze botten) en jeuk door de leverconditie Primaire biliaire cirrose.

 

Er zijn diverse vormen van anabole steroïden. Zo kun je anabole steroïden innemen in pilvorm of als injectie, maar kun je ook anabole steroïden binnenkrijgen door een crème of gel te gebruiken. De dosis die je nodig hebt bij het gebruik van anabolen is afhankelijk van je leeftijd en het achterliggende doel van het gebruik van anabole steroïden. In de meeste gevallen geldt dat je op de verpakking van het product gemakkelijk kunt lezen hoeveel en hoe vaak je het product in moet nemen. Om veilig en gezond te blijven bij het innemen van anabole steroïden, wordt aangeraden de tekst op de verpakking altijd op te volgen.

 

De verschillende bijwerkingen anabolen

Hoewel anabole steroïden je kunnen helpen bij je sportprestaties, het opbouwen van spiermassa in een korte tijd en het bestrijden van bepaalde medische aandoeningen, hebben anabole steroïden helaas ook enkele bijwerkingen anabolen. Meer over de bijwerkingen anabolen, lees je in onderstaande tekst. Zo lees je in onderstaande tekst meer over de algemene bijwerkingen van het gebruik van anabole steroïden, de bijwerkingen anabolen bij mannen, de bijwerkingen anabolen bij vrouwen en de bijwerkingen anabolen bij jongeren.

 

Algemene bijwerkingen anabolen

Het gebruik van anabole steroïden kan over het algemeen leiden tot enkele negatieve bijwerkingen. Hierbij kun je denken aan leverfunctiestoornissen door vermindering van het uitscheidingsmechanisme van de lever, een vette huid, acne, hartziekten, hartaanvallen, vaatziekten (zoals problemen met de bloeddruk) en psychische veranderingen in de persoonlijkheid. Bij deze psychische veranderingen kun je denken aan een toename in agressie en een toename in achterdocht. Zelfs het ontstaan van kanker aan de lever wordt gelinkt aan het gebruik van anabole steroïden, maar dit is wel zeldzaam.

 

Bij de bijwerkingen anabolen geldt dat hoe meer anabole steroïden je gebruikt en hoe langer je deze producten gebruikt, des te ernstiger de bijwerkingen worden. Gebruik je bijvoorbeeld erg veel anabole steroïden en gebruik je bovendien anabole steroïden voor langere tijd, dan is de kans aanwezig dat je te maken krijgt met ernstige bijwerkingen als acne en persoonlijkheidsveranderingen. Deze persoonlijkheidsveranderingen kunnen zelfs zo erg worden, dat je na een tijdje niet meer herkenbaar bent voor mensen in je directe omgeving. Dit betekent dat zij jouw eigen persoonlijkheid niet meer terugzien, maar je een heel ander mens vinden.

 

Bijwerkingen anabolen bij mannen

Het gebruik van anabolen kan bij mannen enkele specifieke bijwerkingen anabolen met zich meebrengen. Zo kun je als man bij het gebruik van anabolen te maken krijgen met negatieve bijwerkingen anabolen als een verminderde vruchtbaarheid terwijl men nog wel seksuele lust heeft en deze soms zelfs toeneemt, het krimpen van de zaadballen, aanhoudende en pijnlijke erecties en prostaatvergroting. En omdat je zelfs te maken kunt krijgen met vrouwelijke borstvorming die alleen verholpen kan worden door middel van plastische chirurgie, kan het gebruik van anabolen zeker vervelende bijwerkingen anabolen met zich meebrengen.

 

Hier dien je dan ook rekening mee te houden bij het gebruiken van anabolen als man. Gebruik je anabolen met mate en op een verantwoorde manier, dan heb je minder kans om te maken te krijgen met eerdergenoemde bijwerkingen. Gebruik anabole steroïden daarom nooit te veel en te lang, want in dit geval heb je meer kans om te maken te krijgen met de bijwerkingen anabolen voor mannen. Liever geen bijwerkingen maar wel grotere spieren? Kijk eens naar onze ondervingen met dit product.

 

onnatuurlijke dikke armen door anbolen gebruik

 

Bijwerkingen anabolen bij vrouwen

Ook als vrouw kun je bij het gebruik van kunstmatige hormonen te maken krijgen met negatieve bijwerkingen anabolen. Zo kun je als vrouw bij het gebruik van kunstmatige hormonen te maken krijgen met menstruatiestoornissen en enkele vermannelijkende effecten. Vermannelijkende effecten worden ook wel androgene effecten genoemd en betreft effecten als borstverkleining, stemverlaging, het ontwikkelen van mannelijke lichaamsbeharing en zelfs de groei van de clitoris. Als je als vrouw voor langere tijd misbruik maakt van kunstmatige hormonen en dus te veel gebruikt, kan je vrouwelijke lichaam dus in korte tijd veranderen in een meer mannelijk en androgeen lichaam, met mannelijke eigenschappen.

 

Voornamelijk professionele vrouwelijke sporters lopen het risico om te maken te krijgen met de vermannelijkende effecten van kunstmatige hormonen. Dit komt omdat professionele vrouwelijke sporters vaak te veel van dit product gebruiken, waardoor de kans op negatieve bijwerkingen anabolen stijgt. Gebruik je de kunstmatige hormonen met mate en houd je je altijd aan de handleiding van het product dat je slikt, dan heb je minder kans om met de negatieve bijwerkingen te maken te krijgen. Echter, ook in dit geval geldt dat je altijd te maken kunt krijgen met de negatieve bijwerkingen van kunstmatige hormonen.

 

vrouwlijke anbolen gebruiker

 

Bijwerkingen anabolen bij jongeren

Ook jongeren kunnen anabolen gebruiken. Dit kan gedaan worden om medische aandoeningen te behandelen, maar ook om spiermassa te kweken of de sportprestaties te verbeteren. Gebruiken jongeren te veel of te lang anabolen, dan kunnen deze jongeren te maken krijgen met het voortijdig stoppen van de groei. Dit betekent dat de betreffende jongeren niet doorgroeien tot het moment dat de groei op natuurlijke wijze stopt, maar al eerder niet verder groeien. Dit betreft overigens niet alleen de lichaamslengte, maar ook de ontwikkeling van een volwassen lichaam en alle eigenschappen die bij een volwassen lichaam horen.

 

Zijn de bijwerkingen anabolen zeldzaam?

Helaas zijn de bijwerkingen die je kunt ervaren door het gebruik van kunstmatige hormonen ernstig en zeker niet zeldzaam. Voornamelijk de pillen die je kunt gebruiken om kunstmatige hormonen binnen te krijgen, brengen vervelende bijwerkingen anabolen met zich mee. Sommige van deze bijwerkingen zijn te verhelpen, maar sommige van deze bijwerkingen kunnen ook permanente schade aan het lichaam veroorzaken.

 

Denk daarom goed na voor je kunstmatige hormonen gebruikt en denk voornamelijk goed na over het verantwoord gebruiken van anabolen. De kans op vervelende bijwerkingen bij het gebruik van anabolen is namelijk groter wanneer je te veel van dit product gebruikt of te lang doorgaat met het gebruik van het product. Door de handleiding van de anabolen die je gebruikt tot op de letter te raadplegen, heb je al minder kans om te maken te krijgen met de vervelende bijwerkingen van deze kunstmatige hormonen. Lees je de handleiding van de kunstmatige hormonen die je gebruikt niet of houd je je niet aan de regels in deze handleiding, dan heb je al veel meer kans om permanente schade aan je lichaam aan te brengen door het gebruik van het product.

 

Conclusie

Het gebruik van kunstmatige hormonen in de vorm van anabolen kan ervoor zorgen dat de sportprestaties verbeteren, de spiermassa groter wordt en bepaalde medische aandoeningen behandeld worden. Dit zijn zeker positieve effecten, maar helaas brengt het gebruik van kunstmatige hormonen ook negatieve bijwerkingen anabolen met zich mee. Deze bijwerkingen zijn heftiger wanneer anabolen op onverantwoorde wijze worden gebruikt, bijvoorbeeld als men te veel of te lang gebruik maakt van deze kunstmatige hormonen. Liever een product zonder deze bijwerkingen maar wel grote spieren? lees dan een onze ondervingen van dit product.

 

Net als bij andere zaken in het leven, geldt bij het gebruik van kunstmatige hormonen dat de baten tegen de lasten afgewogen moeten worden. Voor veel mensen zijn de baten groter dan de lasten, waardoor zij ook met kennis van de negatieve bijwerkingen kiezen voor het gebruik van kunstmatige hormonen. Dit kan geen kwaad, als men maar rekening houdt met deze bijwerkingen en altijd verantwoord gebruik maakt van de kunstmatige hormonen. Zo wordt in ieder geval aangeraden om je ten eerste goed in te lezen in de bijwerkingen van kunstmatige hormonen, zodat je weet waar je eventueel mee te maken kunt krijgen en je ten tweede altijd aan de handleiding van de kunstmatige hormonen te houden. Ga dus nooit over de aanbevolen dosis heen en gebruik nooit langer kunstmatige hormonen dan de kuur van de kunstmatige hormonen duurt en voorkom dat je te maken krijgt met de negatieve bijwerkingen anabolen.

 

 

Geef een reactie